نوشته هایی با برچسب "مرکز خرید گالریا"

مرکز خرید گالریا تفلیس

مرکز خرید گالریا تفلیس

مرکز خرید گالریا تفلیس و آشنایی با آن : در ابتدای خیابان روستاولی تفلیس و چسبیده به ایستگاه متروی میدان آزادی ، یک مرکز