نوشته هایی با برچسب "زمین کشاورزی"

کشاورزی در گرجستان

کشاورزی در گرجستان

کشاورزی در گرجستان : گرجستان در واژه یونانی "گِئُرْگیا" (Georgia به معنای "کشاورزی") شناخته می‌ شود.سرمایه گذاری در کشاورزی