نوشته هایی با برچسب "جدیدترین مرکز تجاری و تفریحی تفلیس"

مرکز خرید گالریا تفلیس

مرکز خرید گالریا تفلیس

مرکز خرید گالریا تفلیس و آشنایی با آن : در ابتدای خیابان روستاولی تفلیس و چسبیده به ایستگاه متروی میدان آزادی ، یک مرکز