اخبار

اتوبوس الکتریکی در تفلیس

اتوبوس الکتریکی در تفلیس

اتوبوس الکتریکی در تفلیس اتوبوس الکتریکی در تفلیس : به گزارش آناجورجیا ، اولین اتوبوس الکتریکی مسافربری در تفلیس آماده

نمایشگاه ساختمان تفلیس

نمایشگاه ساختمان تفلیس

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تفلیس نمایشگاه ساختمان تفلیس در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی پایتخت گرجستان در

اخبار و رویدادهای خبری درباره گرجستان و همچنین در باره وب سایت آناجورجیا و اطلاعیه ها در این قسمت قرار می گیرند.