اخبار

قطع روابط گرجستان با سوریه

قطع روابط گرجستان با سوریه

قطع روابط گرجستان با سوریه قطع روابط گرجستان با سوریه : گرجستان روابط دیپلماتیک خودش را با کشور سوریه قطع کرد. به گزارش

26 می روز استقلال گرجستان

26 می روز استقلال گرجستان

روز استقلال گرجستان روز استقلال گرجستان 26 ماه می هر سال می باشد. امروز 25 می در گرجستان و فردا روز 26 می روز استقلال گرجستان

کشف هروئین در تفلیس

کشف هروئین در تفلیس

کشف هروئین در تفلیس کشف هروئین در تفلیس : به گزارش آناجورجیا ، وزارت داخله گرجستان اعلام کرد : پلیس گرجستان موفق شد که

اخبار و رویدادهای خبری درباره گرجستان و همچنین در باره وب سایت آناجورجیا و اطلاعیه ها در این قسمت قرار می گیرند.